chau au 2016


Tags: , ,
Thành phố châu Âu

Ảnh các thành phố đẹp châu Âu

Tác giả  Gokhun Guneyhan đã du lịch rất nhiều nước châu Âu và lưu lại những bức hình đẹp ở các thành phố nổi tiếng ông đi qua như: Barcelona, Venice, Bordeux….Ông đã lồng vào các bức …
Bạn đang xem chau au, click vào trang sau để xem tiếp chau au tuyệt vời khác