carnival 2016


Tags: , ,
Le hoi carnaval Brazil

Ảnh lễ hội hóa trang ở Brazil

Một vũ công đến từ trường dạy samba Vila Isabel tham gia cuộc diễu hành ở lễ hội hoá trang thường niên tại Sambadrome, Rio de Janeiro, 12/02/2013. Một người đàn ông sơn bức tượng …
Bạn đang xem carnival, click vào trang sau để xem tiếp carnival tuyệt vời khác