Ảnh Động Ấn Tượng

Những bức ảnh động ấn tượng mà chỉ 1 phần bức ảnh là đang di chuyển (còn gọi là ảnh cinemagraphic). Hãy đến với những bức ảnh sáng tạo nhất

Ảnh động ấn tượng

Ảnh động ấn tượng