Ảnh đẹp sáng tạo-Out of bounds photos

Nhấn vào đây để xem ảnh lạ qua xử lý Photoshop
Click here to visi Out of bounds photos


out of bound photos

Những bức ảnh vượt ngoài khuôn khổ, nhấn vào ảnh trên để xem toàn bộ ảnh.