Ấn tượng tranh vẽ thật như ảnh chụp

Những bức tranh vẽ đẹp như ảnh chụp đến khó tin. Xem Ảnh Đẹp xin giới thiệu bộ ảnh tranh vẽ đẹp và trông như thật. Cùng chiêm ngưỡng bộ tranh ấn tượng này nhé!

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 16

Hilo Chen: Beach 125. 1996.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 1

Denis Peterson: Tác phẩm Off the Track. Chất liệu Urethanes trên nền gỗ.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 2

Robert Bechtle: Berkeley Pinto (John De Andrea và gia đình bên cạnh chiếc Bechtles Car). 1976, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 3

Gérard Gasiorowski: “The approach”. 1970, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 4

Don Eddy: Vô đề (Volkswagen). 1971, chất liệu màu acryl trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 5

Malcolm Morley: “Chân dung Esses ở Central Park”. 1969-1970, liquitex trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 6

Tom Blackwell: “Gap Outlet”, Khu mua sắm Waterside Shops, Naples, FL, 2004, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 7

Tjalf Sparnaay: “Supersandwich!!” 2013, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 8

Anthony Brunelli: “Monument Square (Troy)”. 1997, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 9

Peter Maier: “1908 Indian Racer”. 2005.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 10

Allan Gorman: Macho Dream. 2013, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 11

Richard Heisler: “Shinjuku Sunset II” 2010, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 12

Charles Hartley: “Bahama Surf”. 2012, chất liệu dầu trên nền polyeste

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 13

Chris Jenkinson: Good Morning America. 2008, chất liệu dầu trên nền giấy bồi.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 14

Matteo Mezzetta: Dj #2. 2010, chất liệu dầu trên nền vải

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 15

Jerry Ott: Pretty Picture #1. 2011, chất liệu màu acrylic trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 17

Clive Head: 42nd Street, Sunday Morning. 2001, chất liệu dầu trên nền vải lanh

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 18

Ron Kleemann: Red Bull Sitting. 2011, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 19

Richard McLean: Lynne’s Brymar Shantytown. 1991, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 20

Bertrand Meniel: Breakfast at the Fairmont. 2009, chất liệu acrylic trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 21

David Parrish: Midway. 2007, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 22

Richard Estes: The Plaza. 1991, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 23

Méhes László: Lukewarm water I. 1970, Acrylic trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 24

John Salt: Blue Mobile Home. 1992-93, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 25

Audrey Flack: Shiva Blue. 1973, chất liệu sơn dầu.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 26

Ben Schonzeit: Hot Peppers. 2011, acrylic trên nền polyeste.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 27

Raphaella Spence: Empire State. 2012, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 28

Robert Gniewek: Rosie’s Diner #10. 2011, chất liệu dầu trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 29

Ralph Goings: Miss Albany Diner. 1993, chất liệu dầu trên nền vải lanh.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 30

Luigi Benedicenti: Autunno 2. 2011 , chất liệu màu dầu trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 31

Sharon Moody: The Amazon Tricks Me. 2012 , chất liệu màu dầu trên panô.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 32

Hubert De Lartigue: Sushi. 2010 , chất liệu acrylic trên nền vải.

Ngắm những tác phẩm tranh vẽ như thật 33

Juan Cossio: Fortune’s Wheel. 2012, chất liệu màu acrylic trên panô.